Nieuws LynX® Connect

Nieuws

De vitale rol van de mantelzorger bij thuiszorg

03/12/2019

Meer en meer zorgbehoevenden blijven thuis wonen. Zonder assistentie is dit echter niet haalbaar. Velen doen een beroep op thuisverpleging, maar ook mantelzorg speelt een cruciale rol in de thuiszorg. Een systeem dat vlotte en gegarandeerde communicatie tussen patiënt, mantelzorger en thuisverpleging of woonzorgcentrum faciliteert, is daarbij onmisbaar.

 

De zorgcirkel breidt uit, vooral uit noodzaak. Wegens plaatsgebrek en beperkte financiële middelen kunnen ziekenhuizen en woonzorgcentra niet blijven uitbreiden. Ouderen en zorgbehoevenden blijven thuis wonen of kiezen voor serviceflats. De perfecte situatie is een combinatie van intramurale en extramurale zorgverlening.

 

Cruciale rol voor mantelzorg

Daarbij spelen mantelzorgers een essentiële rol. Mantelzorgers zijn veelal familie van de zorgbehoevende. Ook vrijwilligers zetten zich in om de dagelijkse zorgen toe te dienen. Om hen optimaal te ondersteunen bij hun zorgverlening, is vlotte communicatie onmisbaar.

De vitale rol van de mantelzorger bij thuiszorg

Moduleerbare zorgcommunicatie

Met zorgcommunicatieplatform LynX® Home blijft u te allen tijde op de hoogte van de situatie waarin de zorgbehoevende zich bevindt. Dankzij moduleerbare zorgdomotica die zowel detecteert, analyseert als alarmeert, kunt u de toestand van de patiënt continu monitoren vanop afstand. Wanneer een patiënt handmatig een alarm activeert, zal de LynX® Server via verregaande data-analyse het inkomende alarm inspecteren, opschonen, monitoren en transformeren om zo een besluit te vormen. Uit de primaire data wordt dan geconcludeerd of een alarm dringend is of niet. Dringende alarmen worden doorgeschakeld naar het ziekenhuis of woonzorgcentrum. Niet-dringende alarmen worden, zoals vooraf geprogrammeerd, doorgeschakeld naar de dichtstbijzijnde mantelzorger.

Kwalitatievere zorg

Deze stabiele technologische architectuur bevordert de kwaliteit van de zorgverlening. Wanneer de mantelzorger een alarm ontvangt, kan hij of zij via camerabewaking checken hoe de zorgbehoevende eraan toe is. Het LynX® systeem staat ook toe om de patiënt op te bellen en zelfs te videobellen, wat er op zich voor zorgt dat u effectievere en efficiëntere zorg kunt verlenen.

 

Dankzij zorgcommunicatieplatform LynX® krijgt de mantelzorger automatische waarschuwingen wanneer de resident een noodsignaal uitstuurt. Camerabewaking, een gegarandeerde communicatie en potentiële toegang tot professionele zorg hebben voor beide partijen hetzelfde eindresultaat: gemoedsrust, wetende dat zorg nooit veraf is.

De vitale rol van de mantelzorger bij thuiszorg

Subsidiëring voor mantelzorgers

Erkende verenigingen van mantelzorgers kunnen subsidies ontvangen. Daarvoor moeten ze wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Hier kunt u verdere informatie raadplegen. Verder hebben mantelzorgers vaak recht op een mantelzorgpremie. Vraag meer informatie bij de Vlaamse Zorgverzekering.

Meer weten over wat LynX® voor u als mantelzorger kan doen? Boek uw gratis demo: +32 50 28 98 10 of [email protected].

Deel dit bericht:

De vitale rol van de mantelzorger bij thuiszorg

03/12/2019

Meer en meer zorgbehoevenden blijven thuis wonen. Zonder assistentie is dit echter niet haalbaar. Velen doen een beroep op thuisverpleging, maar ook mantelzorg speelt een cruciale rol in de thuiszorg. Een systeem dat vlotte en gegarandeerde communicatie tussen patiënt, mantelzorger en thuisverpleging of woonzorgcentrum faciliteert, is daarbij onmisbaar.

 

De zorgcirkel breidt uit, vooral uit noodzaak. Wegens plaatsgebrek en beperkte financiële middelen kunnen ziekenhuizen en woonzorgcentra niet blijven uitbreiden. Ouderen en zorgbehoevenden blijven thuis wonen of kiezen voor serviceflats. De perfecte situatie is een combinatie van intramurale en extramurale zorgverlening.

 

Cruciale rol voor mantelzorg

Daarbij spelen mantelzorgers een essentiële rol. Mantelzorgers zijn veelal familie van de zorgbehoevende. Ook vrijwilligers zetten zich in om de dagelijkse zorgen toe te dienen. Om hen optimaal te ondersteunen bij hun zorgverlening, is vlotte communicatie onmisbaar.

Moduleerbare zorgcommunicatie

Met zorgcommunicatieplatform LynX® Home blijft u te allen tijde op de hoogte van de situatie waarin de zorgbehoevende zich bevindt. Dankzij moduleerbare zorgdomotica die zowel detecteert, analyseert als alarmeert, kunt u de toestand van de patiënt continu monitoren vanop afstand. Wanneer een patiënt handmatig een alarm activeert, zal de LynX® Server via verregaande data-analyse het inkomende alarm inspecteren, opschonen, monitoren en transformeren om zo een besluit te vormen. Uit de primaire data wordt dan geconcludeerd of een alarm dringend is of niet. Dringende alarmen worden doorgeschakeld naar het ziekenhuis of woonzorgcentrum. Niet-dringende alarmen worden, zoals vooraf geprogrammeerd, doorgeschakeld naar de dichtstbijzijnde mantelzorger.

De vitale rol van de mantelzorger bij thuiszorg

Kwalitatievere zorg

Deze stabiele technologische architectuur bevordert de kwaliteit van de zorgverlening. Wanneer de mantelzorger een alarm ontvangt, kan hij of zij via camerabewaking checken hoe de zorgbehoevende eraan toe is. Het LynX® systeem staat ook toe om de patiënt op te bellen en zelfs te videobellen, wat er op zich voor zorgt dat u effectievere en efficiëntere zorg kunt verlenen.

 

Dankzij zorgcommunicatieplatform LynX® krijgt de mantelzorger automatische waarschuwingen wanneer de resident een noodsignaal uitstuurt. Camerabewaking, een gegarandeerde communicatie en potentiële toegang tot professionele zorg hebben voor beide partijen hetzelfde eindresultaat: gemoedsrust, wetende dat zorg nooit veraf is.

De vitale rol van de mantelzorger bij thuiszorg

Subsidiëring voor mantelzorgers

Erkende verenigingen van mantelzorgers kunnen subsidies ontvangen. Daarvoor moeten ze wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Hier kunt u verdere informatie raadplegen. Verder hebben mantelzorgers vaak recht op een mantelzorgpremie. Vraag meer informatie bij de Vlaamse Zorgverzekering.

Meer weten over wat LynX® voor u als mantelzorger kan doen? Boek uw gratis demo: +32 50 28 98 10 of [email protected].

Deel dit bericht: